Haventje naast psychologische praktijk

 

WERK EN STRESS

PSYCHOLOOG AMSTERDAM

behandeling van stressstoornissen en loopbaanontwikkeling

 

 

ALGEMENE INFORMATIE

 ____________________________________________________________________________________________

Psychologisch Centrum aan het IJ bestaat uit een praktijk voor psychologische hulp en coaching en een psychologisch onderzoekscentrum.  


De specialisaties van de praktijk bevinden zich op het terrein van spanningsklachten, stressziekten (overspannenheid, burnout) en loopbaanontwikkeling.


Stress heeft zowel positieve als negatieve kanten, het kan ook zowel ten goede als ten kwade werken. Veel hangt af van de omstandigheden, die je soms kunt beinvloeden, en van je eigen benadering van de situatie. Volg de weblink 'artikelen' voor meer informatie over de benadering van stressstoornissen en werkgerelateerde stress.

Ook ingrijpende veranderingsprocessen in het leven kunnen spanningen en vragen oproepen. Het kan een voordeel zijn om individuele coaching te krijgen in belangrijke nieuwe levenssituaties, bijvoorbeeld bij veranderingen in je loopbaan. We zoeken samen manieren om de ontwikkeling van je loopbaan meer in eigen hand te nemen en in een door jou gewenste richting vorm te geven.


De praktijk biedt op individuele personen en kleine groepen /teams toegesneden coachingstrajecten.

Zoek tijdig psychologische hulp als je met spanningen of andere psychische problemen zit. In een vroeg stadium is het meestal gemakkelijker om de problemen met hulp van een aantal gesprekken op te lossen en ten goede te keren.

Op de webpagina de psychologische praktijk staat meer informatie hierover.


ACHTERGROND EN BENADERINGSWIJZE
   
Psychologisch Centrum aan het IJ legt het accent op ontdekking en analyse van het eigen innerlijk psychisch leven. De ontwikkeling van de eigen creatieve en probleemoplossende vermogens zijn belangrijk hierbij. Daarna ontwikkelen we concrete activiteiten om het ontdekte en geleerde toe te passen in het dagelijks leven.

Dat neemt niet weg dat het in praktijk regelmatig zinvol is om andere therapeutische methoden, bijvoorbeeld van gedragsmatige of cognitieve aard, te gebruiken. De keuze van de therapeutische methoden wordt aangepast aan de aard van de problemen en de fasen in de behandeling.
               drs Carla Vredeveld
Drs. Carla Vredeveld is Registerpsycholoog NIP, clinical/health psychologist EFPA en work/organisation psychologist EFPA (Europese beroepsvereniging van psychologen, waarbij NIP is aangesloten).
Ze is in 1988 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als klinisch psycholoog met een specialisatie in cognitieve / gedragsmatige therapie. In de loop van de jaren heeft zij zich verder ontwikkeld op het terrein van de dynamische psychologie.
Ze is aangesloten bij de beroepsorganisaties NIP, EFPA en RBCZ. Zij heeft opleidingen gevolgd en praktijkervaring opgedaan op het gebied van psychodiagnostiek, client-centered therapie, gedragsmatige / cognitieve therapie en analytische therapie.
Carla Vredeveld is lid van het deskundigenpanel van NIP.

Terug naar de eerste pagina
De website van Psychologisch Centrum aan het IJ